лишаване в PONS речника

Преводи за лишаване в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

лиша̀ван|е <-ия> СЪЩ ср ЮР

Преводи за лишаване в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

лишаване Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文