глоба в PONS речника

Преводи за глоба в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

гло̀б|а <-ата, -и> СЪЩ ж

Индивидуални преводни двойки

Преводи за глоба в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

глоба Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文