наследство в PONS речника

Преводи за наследство в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

наслѐдств|о <-а> СЪЩ ср

Преводи за наследство в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

наследство Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文