място в PONS речника

Преводи за място в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

мя̀сто <места̀> СЪЩ ср

1. място (определено пространство):

3. място ИНФОРМ, ТЪРГ, ИКОН, ЮР:

7. място (положение в живота):

Phrases:

Преводи за място в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

място Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文