период в PONS речника

Преводи за период в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

перио̀д <-ът, -и, бр: -а> СЪЩ м

1. период и ЮР, ИКОН, ФИН, ТЪРГ (от време):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за период в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

период Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文