leasing в PONS речника

Преводи за leasing в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

lease LAW, FIN
lease LAW, FIN
Индивидуални преводни двойки

Преводи за leasing в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

leasing Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文