минали в PONS речника

Преводи за минали в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

мѝнал (-а) <-и> ПРИЛ

Индивидуални преводни двойки

Преводи за минали в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

минали Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文