икономическата в PONS речника

Преводи за икономическата в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за икономическата в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

икономическата Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文