изпълнение в PONS речника

Преводи за изпълнение в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

изпълнѐни|е <-я> СЪЩ ср

1. изпълнение:

4. изпълнение ИНФОРМ:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за изпълнение в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

изпълнение Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文