производство в PONS речника

Преводи за производство в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

произво̀дств|о <-а> СЪЩ ср

1. производство ИКОН:

3. производство ЮР:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за производство в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

производство Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文