свивам в PONS речника

Преводи за свивам в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

I.свѝвам нсв, свѝя св VERB прх

II.свѝвам нсв, свѝя св VERB нпрх

III.свѝвам нсв, свѝя св VERB рефл свивам се

Индивидуални преводни двойки

Преводи за свивам в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

свивам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文