фактор в PONS речника

Преводи за фактор в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

фа̀ктор <-ът, -и, бр: -а> СЪЩ м

1. фактор (съществено обстоятелство):

рѐзус-фа̀ктор <-ът, -а> СЪЩ м МЕД

Индивидуални преводни двойки

Преводи за фактор в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

фактор Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文