несъстоятелност в PONS речника

Преводи за несъстоятелност в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

несъстоя̀телност <-та̀> СЪЩ ж без мн

1. несъстоятелност ФИН, ЮР:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за несъстоятелност в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

несъстоятелност Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文