технология в PONS речника

Преводи за технология в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

техноло̀ги|я <-ята, -и> СЪЩ ж

техноло̀|г <-гът, -зи> СЪЩ м, техноло̀жк|а <-ата, -и> СЪЩ ж

Индивидуални преводни двойки

Преводи за технология в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

технология Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文