transfer в PONS речника

Преводи за transfer в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

4. transfer LAW:

5. transfer (distributing):

Преводи за transfer в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

transfer Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文