риска в PONS речника

Преводи за риска в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

риск <рѝскът, рѝскове, бр: рѝска> СЪЩ м

Индивидуални преводни двойки

Преводи за риска в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

риска Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文