преминаване в PONS речника

Преводи за преминаване в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

премина̀ван|е <-ия> СЪЩ ср и ЮР

Преводи за преминаване в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

преминаване Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文