страна в PONS речника

Преводи за страна в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

стран|а̀ <-а̀та, -ѝ> СЪЩ ж

2. страна (на монета, плат, лист и др.):

5. страна (държава, земя):

7. страна (качество, свойство):

9. страна и ЮР:

10. страна ИКОН:

Преводи за страна в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

страна Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文