клауза в PONS речника

Преводи за клауза в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

кла̀уз|а <-ата, -и> СЪЩ ж ЮР, ФИН

Индивидуални преводни двойки

Преводи за клауза в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

клауза Примери от PONS речника (редакционно проверени)

f.o.b. clause
f.o.b. clause

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文