дадено в PONS речника

Преводи за дадено в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

да̀дено INTERJ разг (добре, съгласен съм)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за дадено в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

дадено Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文