семейство в PONS речника

Преводи за семейство в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

семѐйств|о <-а> СЪЩ ср ЗООЛ, БИОЛ, ЛИНГ

Индивидуални преводни двойки

Преводи за семейство в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

семейство Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文