използва в PONS речника

Преводи за използва в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Преводи за използва в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

използва Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文