число в PONS речника

Преводи за число в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

1. число МАТ, ЛИНГ:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за число в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

число Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文