плаща в PONS речника

Преводи за плаща в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

плащ <пла̀щът, пла̀щове, бр: пла̀ща> СЪЩ м

Индивидуални преводни двойки

Преводи за плаща в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

плаща Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文