всяко в PONS речника

Преводи за всяко в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Вижте също: всѐки

Индивидуални преводни двойки

Преводи за всяко в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

всяко Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文