това в PONS речника

Преводи за това в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за това в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

това Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文