society в PONS речника

Преводи за society в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

2. society LAW, ECON (organization):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за society в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

society Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文