група в PONS речника

Преводи за група в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

гру̀п|а <-ата, -и> СЪЩ ж

1. група (хора с общи интереси):

2. група АДМ (консултанти, експерти):

Преводи за група в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

група Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文