sample в PONS речника

Преводи за sample в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

1. sample COM:

Преводи за sample в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

sample Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文