известна в PONS речника

Преводи за известна в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за известна в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

известна Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文