are в PONS речника

Преводи за are в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

are [[or ɑːr]] ГЛАГ нпрх s. → be

Вижте също: be

1. be + n/adj permanent state, quality, identity:

be expressing physical conditions, circumstances:

Вижте също: be

1. be + n/adj permanent state, quality, identity:

be expressing physical conditions, circumstances:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за are в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

are Примери от PONS речника (редакционно проверени)

има

    Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

    Не намирате дума, израз или превод?

    Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

    Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文