много в PONS речника

Преводи за много в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

мно̀го- съставна част

1. много (в голямо количество, брой):

2. много (изключително, твърде):

Phrases:

Преводи за много в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

много Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文