кола в PONS речника

Преводи за кола в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

ко̀л|а <-ата, -и> СЪЩ ж ПЕчАТ

кол|а̀ <-а̀та, -ѝ> СЪЩ ж

ко̀ка-ко̀л|а <-ата, -и> СЪЩ ж

кол <ко̀лът, ко̀лове, или коло̀ве, бр: ко̀ла> СЪЩ м

Преводи за кола в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

кола Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文