важно в PONS речника

Преводи за важно в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за важно в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

важно Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文