важен в PONS речника

Преводи за важен в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

ва̀ж|ен (-на) <-ни> -но ПРИЛ

1. важен (имащ значение, влияние):

  важен (-на)
   важен (-на)
    важен (-на)

    Преводи за важен в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

    Индивидуални преводни двойки

    важен Примери от PONS речника (редакционно проверени)

    Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

    Искате ли да добавите дума, израз или превод?

    Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

    Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文