ясно в PONS речника

Преводи за ясно в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

я̀сно- съставна част

я̀сно1 НРЧ (чисто, разбрано)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за ясно в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

ясно Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文