will в PONS речника

Преводи за will в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

3. will (wish, agree):

2. will LAW:

Преводи за will в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

will Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文