становище в PONS речника

Преводи за становище в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

стано̀вищ|е <-а> СЪЩ ср

Индивидуални преводни двойки

Преводи за становище в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

становище Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文