част в PONS речника

Преводи за част в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

част <частта̀, ча̀сти> СЪЩ ж

1. част (къс, парче, дял):

  на части ТЪРГ

  3. част само ед (област на дейност):

  Phrases:

  Преводи за част в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

  Индивидуални преводни двойки

  част Примери от PONS речника (редакционно проверени)

  Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

  Не намирате дума, израз или превод?

  Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

  Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文