бизнес в PONS речника

Преводи за бизнес в bg»Английски речника

бѝзнес <-ът> СЪЩ м без мн

бѝзнес кла̀са <-та> СЪЩ ж без мн

бѝзнес план <-ът, -ове, бр: -а> СЪЩ м

бѝзнес клуб <-ът, -ове, бр: -а> СЪЩ м

бѝзнес планѝране СЪЩ ср без мн

бѝзнес клѝмат <-ът> СЪЩ м без мн

бѝзнес абона̀т <-ът, -и> СЪЩ м

бѝзнес да̀м|а <-ата, -и> СЪЩ ж

бѝзнес инкуба̀тор <-ът, -и, бр: -а> СЪЩ м

бѝзнес парк <-ът, -ове, бр: -а> СЪЩ м

бизнес Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文