заеми в PONS речника

Преводи за заеми в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

за̀ем <-ът, -и, бр: -а> СЪЩ м ФИН, ЮР

Индивидуални преводни двойки

Преводи за заеми в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

заеми Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文