върви в PONS речника

Преводи за върви в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

1. вървя (ходя):

3. вървя (движа се, работя):

4. вървя (осъществявам се, развивам се):

8. вървя (отивам, подхождам):

II.вървя̀ нсв VERB нпрх вървѝ ми

1. вървя (успявам, сполучвам):

III.вървя̀ нсв VERB безл

вървя върви (редно е):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за върви в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

върви Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文