основа в PONS речника

Преводи за основа в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

осно̀в|а <-ата, -и> СЪЩ ж

2. основа (база):

I.основа̀вам нсв, основа̀ св VERB прх

II.основа̀вам нсв, основа̀ св VERB рефл

Индивидуални преводни двойки

Преводи за основа в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

основа Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文