кредити в PONS речника

Преводи за кредити в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

крѐдит <-ът, -и, бр: -а> СЪЩ м

1. кредит ФИН:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за кредити в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

кредити Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文