сума в PONS речника

Преводи за сума в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

су̀м|а1 <-ата, -и> СЪЩ ж

2. сума ТЪРГ, ФИН (количество пари):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за сума в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

сума Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文