дългосрочни в PONS речника

Преводи за дългосрочни в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за дългосрочни в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

дългосрочни Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文