валутен в PONS речника

Преводи за валутен в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

валутен -но <-ни> ПРИЛ ИКОН, ФИН:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за валутен в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

валутен Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文