обращение в PONS речника

Преводи за обращение в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

обращѐни|е <-я> СЪЩ ср

1. обращение ФИН:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за обращение в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

обращение Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文