оглед в PONS речника

Преводи за оглед в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

о̀глед <-ът, -и, бр: -а> СЪЩ м и ЮР

Индивидуални преводни двойки

Преводи за оглед в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

оглед Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文