общата в PONS речника

Преводи за общата в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

общ (о̀бща) <о̀бщи> о̀бщо ПРИЛ

1. общ (на повече лица):

4. общ (сумарен):

Phrases:

Преводи за общата в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

общата Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文